Illustration for Monsieur Gordo Brewery. Creative direction: Eduardo Martinez Gil - Logo: Ausias PĂ©rez - Photo: Pablo Vallejo - Brewery: Bidassoa Basque Brewery